دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
  انتخابات شورای دانش آموزی