دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
  مراسم آغاز سال تحصیلی جدید  
  • ورود دانش آموزان عزیز از زیر طاق قرآن 
  • سخنرانی جناب آقای پرنیان پور موسس دبیرستان و سخنرانی سردار حسنی با موضوع دفاع مقدس
  • مداحی دانش آموزان پایه یازدهم 
  • خیر مقدم مدیریت محترم مدرسه به کلیه دانش آموزان 
  • معرفی طرح مسابقه عاشورایی
  • قربانی گوسفند 
  • پذیرایی با  حلیم نذری دانش آموزان 
با آرزوی موفقیت کلیه عزیزان در سال تحصیلی جدید