دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
  برنامه ساعت ملاقات حضوری اولیاء با مربیان پایه ی هشتم