دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
  مراسم قرآن و عترت بهمن ماه سال 95