دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
 

مراسم قرآن و عترت بهمن ماه سال 95