دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
بازارچه کارآفرینی نوجوان خوارزمی  

گزارش مصور از بازارچه کارآفرینی جشنواره نوجوان خوارزمی

در روز پنجشنبه 28 بهمن ماه بازارچه کارآفرینی با حضور دانش آموزان هنرمند پایه هفتم، هشتم و نهم که با دست های جادویی خود در کلاس کارو فناوری خلاقیت های شگفت انگیزی را تولید نموده بودند، برگزار گردید.

این بازارچه توسط مسئولین جشنواره پژوهشسرای آسمان حضورا ارزیابی گردید و مورد توجهشان قرار گرفت. از این بازارچه مسئولین مدرسه و دبیران محترم و اولیای دانش آموزان نیز بازدید به عمل آوردند.

برخی از دانش آموزان به فروش مستقیم هنرهای دستی خود اقدام نمودند که بر حسب نوع کار و درآمد این کارآفرینان نوجوان در مرحله اول دانش آموزان زیر حائز رتبه گردیدند.امیدواریم در مراحل بعد نیز بتوانند رتبه اول را کسب کنند.

فاطمه داورپژوه ،نیکا سلطانی . لادن کرمی . سهی گنجایی پایه هفتم

سبا آزادخانی پایه هشتم

فاطمه نارجیلی . نرگس زرگرجواهری . مهدیه سادات ناجیان . زهرا دیبایی . زیبا فاخری پایه نهم