اردوی تشویقی دانش آموزان کلاس نصر جهت تزیین برتر کلاس در ایام الله دهه فجر