دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
  دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو