دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو در سال 96