دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
  گرامیداشت روز 22 بهمن