دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
 

گرامیداشت روز 22 بهمن