دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
گرامیداشت روز 22 بهمن