دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
 رتبه های برتر امتحانات ترم اول