دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
   رتبه های برتر امتحانات ترم اول