دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب  

نمایشگاه کتاب سال تحصیلی 98 - 97

"آغاز نمایشگاه فروش کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با 10 در صد تخفیف":books::confetti_ball:
:ledger::closed_book::green_book:به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، نمایشگاه فروش کتاب با 10 درصد تخفیف به مدت یک هفته برای دانش آموزان متوسطه یک و دو برپا شده است.
در این نمایشگاه بیش از 210 عنوان کتاب برای علاقه مندان کتابخوانی در هر دو مقطع در نظر گرفته شده است.
این نمایشگاه در روز اول با استقبال عالی دانش آموزان همراه بود.


:orange_book:

نمایشگاه کتاب سال تحصیلی 97 - 96

"آغاز نمایشگاه فروش کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با 10 در صد تخفیف":books::confetti_ball:
:ledger::closed_book::green_book:به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، نمایشگاه فروش کتاب با 10 درصد تخفیف به مدت یک هفته برای دانش آموزان متوسطه یک و دو برپا شده است.
در این نمایشگاه بیش از 210 عنوان کتاب برای علاقه مندان کتابخوانی در هر دو مقطع در نظر گرفته شده است.
این نمایشگاه در روز اول با استقبال عالی دانش آموزان همراه بود.
:orange_book:اولیا نیز می توانند تا 25 آبان در ساعت کاری مدرسه به این نمایشگاه مراجعه کنند.