دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)

دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو در سال 96