دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
برگزیدگان جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو