دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
 

اختتامیه پایگاه تابستان 96

اردوی اختتامیه پایگاه تابستانی روز یکشنبه 22 مرداد با حضور دانش آموزان در اردوگاه رفاه واقع در فشم برگزار گردید .