دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
اختتامیه پایگاه تابستان 96  
اردوی اختتامیه پایگاه تابستانی روز یکشنبه 22 مرداد با حضور دانش آموزان در اردوگاه رفاه واقع در فشم برگزار گردید .